Waar vind je wijsheid? Je kunt beginnen in een wiskring. In een wiskring kom je samen met vijf tot acht anderen onder begeleiding van iemand die zich al enige tijd met wijsheid bezig houdt.

In vijf bijeenkomsten plaats je je interesses en activiteiten in een grotere context. Onderliggende thema’s, zoals eenzaamheid, zinloosheid en sterfelijkheid worden verhelderd. Je kunt zien hoe je steeds je angsten en verlangens probeert toe te dekken, en hoe je vastzit in vooringenomenheid en oordeelsvorming. Je krijgt oog voor de verwarring en verruwing om je heen, het lijden van mensen.

In een wiskring komt het hele bestaan aan bod:
• inzicht in de samenhangen
• voeling met al wat leeft
Op zoek naar kwaliteit van leven, kun je alles tegen het licht houden.

Wiskringen vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. Zodra er voldoende deelnemers zijn kan er gestart worden. Er zijn twee mogelijkheden: je wordt zelf initiator van een wiskring of je meldt je aan als individuele deelnemer.

Een initiator gaat zelf op zoek naar mede-geïnteresseerden in zijn of haar eigen netwerk en zorgt voor een plek om bij elkaar te komen. De planning en contacten verlopen vervolgens via de begeleider die aan jouw kring wordt verbonden.


  • Aantal deelnemers 5 tot 8
  • Vijf bijeenkomsten
  • Locatie: bij een deelnemer thuis
  • Deelname is gratis
  • Begeleiding door een ervaren beoefenaar

 Hier aanmelden