Achtergrond

Waarom oefenen?

Als ik alleen maar uitga van wat me nu bekend en vertrouwd is, zal er weinig veranderen. Ik kom dan niet toe aan de kwaliteit die ik verlang; mijn leven zal afhankelijk en onvrij voelen.

Maar als ik het potentieel van mijn verlangens en vermogens tot uitgangspunt neem en als ik mijn diepe echtheid en mijn ruimste visie maak tot mijn meest betrouwbare identiteit, dan zal mijn dagelijkse beleving er heel anders gaan uitzien.

Kiezen voor potentieel boven condities is geloven dat leven sterker is dan sterven, en dat innerlijke vervulling belangrijker is dan uiterlijk succes. Dankzij dit centrale motief kan ik mijn gefixeerd zijn en verdwaald zijn in de wereld vervangen door een bevrijdend wandelen op de oude wijsheidsweg van bewustwording, van ontwaken.

Met wie oefenen?

We oefenen met gelijkgezinden, mensen met eenzelfde inspiratie.
En we oefenen met alle levende wezens.

De eersten, leraren en medebeoefenaars, zijn spiegels die ons leren waar verbeterpunten en nieuwe mogelijkheden liggen. Met hen delen we het perspectief, het motief, de inspanning en de vreugde.

De tweede groep plukt de vruchten van ons oefenen. Je doet je best om anderen te steunen wanneer daartoe aanleiding is. Je intentie is om harmonisch en efficiënt te functioneren zodat je woorden en daden een heilzame werking krijgen.

afbeelding oorsprong en samenhang

Hoe oefenen?

Van binnenuit, voortdurend aansluitend bij de beleving van hartskwaliteit, geeft heel mijn doen en laten op een natuurlijke manier rechtstreeks uitdrukking aan de levende werkelijkheid die ik ben.

In meditatie open ik me voor de diepste bedoeling van dit bestaan. Ik krijg oog voor waarheidswerking en raak vertrouwd met een diep verbonden zijn, een natuurlijk vervuld zijn.

Expressie en lichaamswerk – hier enkele voorbeelden van oefeningen – versterken deze innerlijke bewogenheid. Werk en functionaliteit tenslotte bieden steeds opnieuw gelegenheid om te groeien en getoetst te worden. Stevig en ontspannen leer ik mezelf en mijn omgeving optimaal te verzorgen.

◄║►