Het boek Dharmium beschrijft wijsheid als een bevrijdende kracht. Om te ontdekken wat wijsheid is, hoef je slechts tot drie te kunnen tellen:

1. er is maar één werkelijkheid
2. wij mensen ervaren twee polen in onszelf: wat we zijn en wat we kúnnen zijn
3. er is een manier om geest, adem en lichaam te bevrijden

In het boek ‘Dharmium’ staat de term dharmium voor de bevrijdende werking van intuïtieve wijsheid: hartsbewustzijn. Het is als een serum dat de volheid van ons mens-zijn herstelt. Beoefening ervan brengt de oorspronkelijke, spontane kracht van ons diepste potentieel tot leven: wijsheid en mededogen.

Tekst op de achterzijde:

Ad van Dun (Heerlen, 1952) put voor dit boek uit zijn eigen ervaring, getoetst aan betrouwbare bronnen vanuit een overwegend boeddhistische achtergrond. Door zijn heel eigen verwoording en vertaling wordt wijsheid universeel en beleefbaar. 

Zijn teksten raken aan poëzie waardoor de lezer wordt gestimuleerd vaart te minderen en op een meer intuïtieve manier leert begrijpen. Het materiaal wordt ondersteund door overzichtelijke modellen. Zo biedt het voor elke zoekende mens een concrete ingang naar bewustwording. 


Recensie NBD Biblion, door Drs. J.A.M. Hendriks

Dharmium; serum van wijsheid / Ad van Dun
Eerste druk, [Voorburg]: Asoka, april 2019
347 pagina’s met illustraties; 24 cm.

Vanuit overwegend boeddhistische achtergrond laat de auteur (zen- en aikidobeoefenaar) stap voor stap zien hoe te komen tot realisatie van volledig mens-zijn, tot uitdrukken van wijsheid en liefde/mededogen. 

Hij beschrijft gedetailleerd (voorzien van een zorgvuldig en uitvoerig notenapparaat achter in boek) hoe vervreemd van onszelf en verward in illusie en conditioneringen (karma genoemd) we zijn, wat er nodig is om via meditatie en zelfonderzoek te raken aan de werkelijkheid (dharma genoemd) en hoe deze uit te drukken in en met onze eigen levenshouding.

Ieder aspect heeft een eigen hoofdstuk met uitgebreide toelichting, ingeleid door acht verzen, voorzien van verhelderende figuren, tabellen en tekstvakken. Omslag met foto van Boeddha. Bevat register en literatuurlijst.

Dharmium (titel) verwijst naar waarheidswerking van de geest/hartsbewustzijn: wijsheid is dan waarheidsbesef en mededogen is waarheidsliefde. Overzichtelijk en rustig vormgegeven wordt in bloemrijke taal een ontwikkelingsweg aangegeven om te komen tot bewust leven, waarmee het een probate gids kan zijn voor vele zoekenden.


Dharmium is verschenen bij uitgeverij Asoka.
Verkrijgbaar in de boekhandel of via contact@dharmium.nl.
Het boek is gebonden, telt 347 pagina’s en kost € 29,95.
ISBN nummer: 9789056703929

Email van een lezer:
Wat een reis!

Twee reacties op Bestseller-boeken.nl:

Helder en direct, dit boek zal nog vaak nageslagen gaan worden.

Prachtig vorm gegeven (zelfs een ‘boekenleg-lintje’ erin), inhoudelijk super compleet: richting gevende theoretische voeding over hoe we vrij kunnen worden van de hechtende en waan genererende geest, afgewisseld met poëzie en heldere en invoelbare oefen-aanwijzingen die inspireren om werk te maken van je dagelijkse thuis beoefening (o.a. meditatie).

Fragment uit het Stiltij-verdiepingsweekend van januari 2020.

◄║►