logo dharmuse

nummer 15 – september 2021


INHOUD

Compleet (Yf)
De verdwazingslus (model)
Ontginning (gedicht Gita)
De wereld is niet het doel (Stiltijding)
Het echte werk (video-fragment)
Meelezers welkom (oproep)
Een wijze sprinkhaan
Retraite uitnodiging
De sprankelfactor (gedicht Gedel)
Hartskeuze (Meub)
Colofon


Compleet

Veel kan ik er nog niet over zeggen, maar dát ik het kan zeggen maakt me blij en dankbaar: ik geloof in een vervuld bestaan.
Ik ken de pijn van zinloosheid en isolement maar al te goed.
Mijn bedrijvigheid en bestrijdingslust hebben daar nooit iets wezenlijks aan kunnen veranderen.

Dus ben ik naar binnen gekeerd om daar zelf te proeven van wat het wijsheidsonderricht mij vertelt.
Daar raakt mij zo subtiel en verfijnd de kwaliteit van beleving, de diepte en weidsheid die daarin voelbaar worden, dat ik met zekerheid kan zeggen: ja, hier kom ik thuis.

Yf


De verdwazingslus

model van verdwazingslus

Boeddha’s cruciale bevrijdingsbeleving van ‘verlichting’ heeft de mechanismen van verdwaasd menszijn blootgelegd aan de hand van drie principiële inzichten (trividya):

• inzicht in lijden, duhkha – via herinnering van vorige levens,
• inzicht in karma – via “het goddelijk oog”, d.w.z. helderziendheid,
• inzicht in de klesha – via de vernietiging van hindernissen.

(Meer hierover in Ad’s artikel Dit wonderlijk karkas, nu beschikbaar op stiltij.nl)


Ontginning

Vervreemding zit dieper dan je zou wensen
met een beetje geluk vermoeden wij
zuiverder bedoeling
sporadisch ademloos verfijning gewaar

stokt beweging om mee te nemen
grote vergezichten of microscopisch eenzijn
in wat wordt ondanks de innig gevoelde
substantie-oceaan toch andere wezens

dan jijzelf

welke basis je ook hanteert
vaardige koorddanser er is geen
vaste grond onder je voeten zelfs geen koord –
wankel probeer je te wortelen

vreemd hoe innig intiem
wij elkaar nabij kunnen zijn
alleen al dit wonderlijk aanschouwen
verraadt braakliggend land.

Gita


De wereld is niet het doel

(citaat uit interview met Ad in Stiltijding 20; bron: https://stiltij.nl/category/stiltijding/)

Vraag: “Hoe heeft de wereld baat bij spiritualiteit, hoe kan het ons helpen?”

Antwoord: “Oefenen helpt de wereld doordat bewustwording mensen leert niks nodig te hebben. Zij ontdekken een opstelling naar de wereld en naar anderen die vrij is van de destructieve kleur die we nu op de wereld loslaten. Je verandert van dominant consumptief naar ontspannen verzorgend. Daar heb je bewustheid voor nodig.

Het is de kernoplossing van onze maatschappelijke problemen: het individu moet centraal als verantwoordelijke worden erkend, en de kwaliteit van het individu moet een graad van bewustheid hebben. Je kunt geen beroep doen op niet-bewuste individuen voor het borgen van de wereld. Zij zijn schakels van het systeem, consumenten. Ze kunnen de wereld niet dragen.

Als het systeem, het collectief, zich bij gebrek aan besef en visie uitroept tot eigenaar van zichzelf – zoals wij dit tegenwoordig doen – dan zit je vast. Dan is er geen ruimte of rust voor het benutten van onze individuele vrijheid als laatste stem voor een juiste inrichting van het systeem.”

[naschrift Ad:] Om misverstand te voorkomen: wat is dan het doel?
De wereld is een leerplek die ons dwingt tot goed omgaan met alle condities en potentieel. De manier waarop wij dat doen – wijs en liefdevol – is bepalend. Ikzelf (innerlijke kwaliteit) ben dus het doel, en alle zintuiglijkheid is materiaal voor bewustwording, per saldo: vervulling. De wereld fungeert als slijpsteen voor de geest.


Het echte werk

Videofragment

Ingekorte versie van de video Het echte werk
gepubliceerd op het blog van stiltij.nl.


Meelezers welkom

Ad werkt al enige tijd aan ‘Wiswerk, oerkracht van eenvoud’, het vervolg op ‘Dharmium, serum van wijsheid‘, en het boek vordert gestaag in kleine stapjes. Alles wordt zorgvuldig nagevoeld op bedoeling (connectie met de Dharma) en eenvoud (connectie met de lezers), en Ad is de schakel, de vroedvrouw van elk woord.

De onderliggende intentie van het boek is de lezer te versterken in zijn of haar besef van blijvende kwaliteit van leven, in zijn of haar intuïtieve notie van zin en bedoeling, en in zijn of haar worsteling om de eigen kern van goedheid en vertrouwen te bewaren te midden van de bestaande innerlijke of uiterlijke turbulentie in ons werelds, zintuiglijk bestaan.

Om mee te monitoren of de lezer in een stroom van beleving en onderzoek kan blijven, zijn ‘meelezers’ welkom. Je hoeft hiervoor geen deelnemer of beoefenaar te zijn; interesse volstaat.

Door concrete uitleg wordt vanuit verschillende invalshoeken stap voor stap verhelderd hoe je praktisch werk kunt maken van jezelf.
Wijsheid moet belichaamd kunnen worden. Dit waardevolle doel – het faciliteren van individuele rijpheid als voorwaarde voor harmonisch samenleven – is herkenbaar in de twee kernthema’s van spiritualiteit: wijsheid en mededogen.

Wil je wat voeling krijgen met de inhoud van het boek, dan is hier alvast een beknopte inhoudsopgave:

DEEL 1
De Oefentrechter

A. Drievoudige verdieping
1. Lichaam
2. Adem
3. Geest


B. Tweevoudige verruiming
1. Intentie
2. Expressie

DEEL 2
De bestaansbodem

A. Echtheid (wijsheid)
Het zintuiglijk apparaat
Het energetisch veld
De mentale sfeer


B. Volheid (mededogen)

DEEL 3
Het wijsheidsoog

Profiel A: de maker
Profiel B: de zoeker
Profiel C: de klever
Profiel D: de werker


Heb je interesse of wil je er meer over weten?
Neem hier contact op met het secretariaat.Retraite

Van woensdag 6 t/m zondag 10 oktober organiseert Stiltij een retraite in het tuinpaviljoen van château Cortils te Blégny – België. We starten op woensdag om 19.00 uur en sluiten af op zondag om 14.00 uur.

Tijdens de retraiteweek vindt er een natuurlijke en grondige heroriëntatie plaats: leven vanuit karma (geconditioneerd: van buiten naar binnen) wordt leven vanuit dharma (in je potentieel: van binnen naar buiten). Je verheldert en stabiliseert er je eigen oefenen, en tegelijkertijd is er het aspect van verbondenheid met onderricht en medebeoefenaars.

Iedere waarheidszoeker is van harte welkom!
Ben je nieuw op dit terrein of wil je het eerst verkennen, bel of mail dan voor een oriëntatiegesprek.

Meer informatie en de overige agenda-items vind je op stiltij.nl.


De sprankelfactor

Gedicht van Gedel; hier het hele item, inclusief tekst.


Hartskeuze

Ik zeg dat ik beoefenaar ben, maar eigenlijk ben ik een wereldling.
Ik weet dat ik een beoefenaar ben, maar eigenlijk ben ik een sterveling.

Ik kies ervoor een beoefenaar te zijn, en innerlijk voel ik vreugde.
Ik doe mijn best een goede beoefenaar te zijn, en innerlijk voel ik kracht.

Meditatie toont dat ik geen sterveling ben, want de geest bezielt het lichaam.
Het onderricht noemt mij ongeboren, en mijn hart zegt: ja, daar kan ik wat mee!

Meub


Colofon

Dharmuse is een uitgave van Dharmium, een wijsheidspodium dat door Stiltij is geïnitieerd.
Het doel van Dharmium is het bevorderen van wijsheid in visie en praktijk.

Reacties, vragen, ideeën:
contact@dharmium.nl

_____________________________________

Aanmelden ‘Dharmuse’

    Ja, abonneer mij gratis op de Dharmuse