logo dharmuse

nummer 13 – december 2020Volgzaam of authentiek

door Yf

Volgzaamheid blijkt iets anders te behelzen dan een brave beoefenaar zijn.
Ook al lijkt het dat je met al je goede bedoelingen stevig inzet op waarheid, ik zie nu hoe oppervlakkig en eerder nog bedrieglijk deze insteek is.
Naar buiten toe ben ik de serieuze wegbewandelaar maar van binnen houd ik mijn veilige ruimte van commentaar, eigen vrijheid, eigen denkbeelden en gezag in stand.  

Het is niet de eerste keer dat ik hier op uit kom. En het wordt daarmee toenemend verontrustend dat dit allemaal haast ongemerkt blijft plaatsvinden en ik achteraf weer dezelfde constatering moet doen. Ik kan toch niet achteraf blijven constateren? Wat is dan ooit betrouwbaar in het moment zelf? 

Lees verder…

Ik realiseer me dat dit alles niet zal veranderen als ik niet definitief van perspectief verander. Als ‘ik’ kan ik mezelf niet doorzien.
Wil ik het leven echt leren kennen dan is het nodig om volgzaam te worden, iets groters dan mezelf gezag te geven. Dat is de uitnodiging die ik voel.

Wat zich dan direct aandient is de angst om mijn authenticiteit te verliezen.
Maar wat is dat dan ‘mijn authenticiteit’?
Alleen al het feit dat deze angst zich aandient, hoe authentiek is het dat ik die zou moeten bewaken?
Zijn al mijn zogenaamde originele reacties, voor- en afkeuren, mijn ingevingen niet veel meer een gevolg van eerdere ervaringen, kopiëren van andermans gedrag of van beeldvorming?
Hoe authentiek is dat dan?

Beroep ik me met het bewaken van mijn authenticiteit niet veel meer op mijn hechting aan mijn eigen betekenisgevend vermogen – maakbaarheid als remedie tegen zinloosheid. En is dat niet juist wat me in de weg zit om daadwerkelijk iets anders te gaan belichamen dan wat ik nu doe, en waar ik wel zo’n beetje de neus van vol heb?

Veel van wat ik nu als authentiek beschouw is allemaal geconstrueerd, geconditioneerd en voorspelbaar; het zijn geen in het moment beleefde, spontane en vrije uitingen.
Dat strookt niet met mijn verlangen naar echtheid en openheid.

Ik stel mezelf voor de keuze: of ik ga volgzaamheid echt onderzoeken – en mijn intentie verdiepen – of ik ga oprecht rebelleren. Maar niet langer zo’n halfslachtig braaf schaap ertussenin.

Hoewel ik de aantrekkelijkheid – en zeker ook het gemak – van de rebel voel, heb ik niet het idee dat ik hier nu het meest bij gebaat ben. Bovendien heb ik hier al eerder de ruimte aan gegeven en zal het niet veel aan mijn eerdere conclusies kunnen toevoegen.

afbeelding van plantje in houten vloer

Soms is het diepe weerzin, soms gekmakende vertwijfeling. Soms is het me geïrriteerd uiten, bokken en soms slikken. Ik kan voelen hoe deze opleving van innerlijke conflicten en bewogenheid direct samenhangen met mijn volgzaamheids-intentie.

Veel van dat woekerend spul maak ik nu bespreekbaar of kan ik intern de ruimte geven. En dat is juist ook nodig want hierdoor kan het eindelijk volledig beleefd en aanvaard worden en krijgt het daarmee zijn rust.

De intentie in de diepte, het zien en puur beleven van mijn eigengereidheid, voorzichtig het leed toelaten dat daaronder zit; ik voel me veel completer en meer mezelf in dit totaal van krachtenspel. Hier wordt een hele andere beleving van authenticiteit voelbaar.


I N N E R L I J K

In werelden om niets
edelers ontstaan
dan vermeende honger
en mislukkend houvast

komt waan te gast
zodra ik regeert en dicteert
leren wij des te
degelijker waarderen

van elk mens
zich vervulling
gunnend
de ontworsteling.


© Gedel


Eindejaarswake

Tussen kerst en nieuwjaar – van 26 t/m 30 december – houden we de jaarlijkse wake.
Op die dagen zijn er vaste momenten gepland om te waken, vanuit je privé-omgeving. Ieder doet dit op zijn of haar manier: kort of lang, mentaal, verbaal of fysiek.

De intentie van deze oefening is door middel van jouw motivatie, inzet en concrete activiteit bij te dragen aan het welzijn van alle levensvormen.
Elke belangstellende kan meedoen en het karakter is informeel:

  • iedere deelnemer oefent in de eigen thuis-omgeving
  • je kunt per blok meedoen en de duur zelf bepalen
  • er zijn geen kosten verbonden aan deelname
  • begeleiding is desgewenst beschikbaar

De wake wekt in ons een grote betrokkenheid naar alle wezens: een onvoorwaardelijk en levendig verbonden zijn in wijsheid en mededogen. Het geeft je de kracht om te staan voor echtheid. Zo school je je in een krachtige levenshouding, als een geruststellend en beschermend veld, een waakzaam oog.

Hier de wake-flyer met het rooster.
Na aanmelding krijg je aanvullende informatie.


Bron: Cuke.com (van David Chadwick)

Nieuw boek Ad

Ad is bezig met het schrijven van een nieuw boek ‘Zelfbeleving; praktijk van menszijn’.
Het is een vervolg op het vorig jaar verschenen boek Dharmium.
Hieronder alvast een voorproefje.

Bewustwording is het motief dat ons beweegt, het doel van alle leren. Komend vanuit onvrijheid, conflict en innerlijke onafheid beseffen we: een onbewust leven is een verloren of uitgeschakeld bestaan, een leven dat onvoldoende toekomt aan authenticiteit en verbondenheid.

De oefentrechter is een instrument dat op vele manieren inzetbaar is als grondmodel voor bewustwording. Dit model toont – in zijn diverse varianten – ook de middelen, de methodes die ons helpen om bewust te gaan leven. Dat wil zeggen, om de wijsheid, de echtheid en volheid te realiseren die voorgoed alle gemis en onvermogen wegneemt.

Illustratie: de oefentrechter


De oefentrechter fungeert als aanduiding voor mijn bestaande identiteit. Die identiteit is de weergave van een continu gewenteld worden in innerlijk en uiterlijk krachtenspel, een bespeeld worden door de contrasterende werking van voorspoed en tegenslag, plezier en pijn, verbinding en isolement, vooruitgang en stagnatie, geboorte en dood.

Aanvankelijk zijn we ons niet eens bewust van dit duale karakter van ons bestaan. We worden zozeer in beslag genomen door wereldse en zintuiglijke functies dat we ons maar ten dele bewust zijn van onszelf.
Maar zodra de zaken wat gaan schuren en haperen of verdiepen en verfijnen ontstaat er in onze drukke beleving meer ruimte voor bevraging en voor keuzes maken. Met andere woorden, geleidelijk gaat bewustwording een actieve rol spelen in ons leven.

Als ik dan op enig moment het gevoel heb me te bevinden in een ontwikkelingsproces of uitgenodigd te worden door het leven om alle mogelijkheden serieus te nemen, dan biedt vanaf dát moment de oefentrechter steeds relevante hulp om alle aspecten van mijn leer- en groeiproces op een juiste manier te bedienen.


Stiltijding nummer 19

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van de Stiltijding, een uitgave die we een á twee keer per jaar verzorgen.
Deelnemers, donateurs en abonnees krijgen een exemplaar toegezonden.

Belangstelling?
Vraag dan een gratis proefexemplaar aan.
Of abonneer je voor € 10,- per jaar (2 exemplaren, incl. porto).

afbeelding van omslag stiltijding 19

IMPRESSIES

retraite november 2020

” …daar wordt het direct lijfelijk voelbaar. Pijnlijk ook wel, maar eigenlijk heel relatief. Dit is het ontmantelen van het ik, en het enige wat dan aan de orde is, is vertrouwen in waarheid. Al het andere is het isoleren van verschijnselen en proberen de zaak te veraangenamen en te verfraaien.”

“Het zelfgecreëerde gaf de schijn van veiligheid en leidde tot een ‘niet-echt-hoeven-voelen’. Daarmee, ondanks alle vaardigheden en attributen, creëerde het een enorme afstand tot de realiteit en bleef in feite een levenloze plek.”

“Zodra ik connectie maak met hun geest, hun levenshouding [van leraren], voel ik hoe alles is geborgd. Zo voelt het als een bemoedigend en steeds verfijnder samenspel tussen wat er innerlijk blootgelegd wordt en het onderricht.”

Hier foto’s en de volledige verslagen van de retraite
en impressies van eerdere verdiepingsgelegenheden.


altaar tijdens Stiltij retraite

Verdiepingsweekend


Vrijdagavond 29 t/m zondagmiddag
31 januari organiseert Stiltij een verdiepingsweekend in château Cortils te Blégny – België.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Meer informatie en de overige agenda-items vind je op www.stiltij.nl.


Op de website van Stiltij vind je sinds kort een blog
met wekelijkse onderrichts- en inspiratie artikelen.

Ook kun je ons volgen via Twitter en Instagram.


Colofon

Dharmuse is een uitgave van Dharmium, een wijsheidspodium dat door Stiltij is geïnitieerd. Het doel van Dharmium is het bevorderen van wijsheid in visie en praktijk.

Reacties, vragen, ideeën:
contact@dharmium.nl


Aanmelden ‘Dharmuse’

    Ja, abonneer mij gratis op de Dharmuse