De rubriek Inzicht schenkt via korte, thematische video-overwegingen aandacht aan centrale menselijke hartskwaliteiten en wetmatige, universele samenhangen. Dit zijn de twee voedingsbronnen van zingeving: de innerlijke bedoelingsstroom (hartsbewustzijn) en de uiterlijke belevingscontext (bestaanswetten).

Boeddha als referentie

Boeddha is een betrouwbare referentie voor geslaagd menszijn en een rijke bron van informatie over de manier waarop hij dit realiseerde.

◄║►