logo van vuurvocht

Innerlijk pelgrimeren

Deze pagina bevat een vijftigtal audio’s, als serie getiteld Vuurvocht, die chronologisch zijn geselecteerd uit de verzamelde gedichten en vertalingen van Gedel.

Je kunt deze gedichten beluisteren als een doorlopende playlist in je eigen feed-reader door dit RSS-adres te gebruiken.

Wil je de teksten (pdf) afzonderlijk met de audio lezen, oplopend gesorteerd (vanaf ca. 1980), gebruik dan deze link.

Vuurvocht
Vuurvocht
Onmacht
/
 • Onmacht

  Onmacht

  Mar 15, 2021 •

  De avond is zo laaten moedeloos legt menzich neer bij geblekengebreken van de dag de hoge dunk vaneen strijdbare ochtendontsiert nu de hand diebezweert wat hem tart onmacht een lauwewil die weigertte buigen voor hetvallen van de nacht. Bron:Niets liever / Binding

 • De waan

  De waan

  Mar 15, 2021 •

  Zwermen voelbaarduurzaam storend stemmen manendroeren mij dringen rondomduizend kleuren enkel maanlichtniet erbij. Bron: Herkomst / Een ziel getekend

 • Trap

  Trap

  Mar 15, 2021 •

  Deze trap leidt nietnaar boven ofbeneden op zijn treden volgtgeen slaapvertrekof onderaards gewelf alles wat hierklimt en daalt lijdt als het streeftvergeefse moeite. Bron: Herkomst / Bebouwing

 • Aanmaak

  Aanmaak

  Mar 15, 2021 •

  Gaat jou dit nooit vervelendat ik steeds weerterugkeer hier als ik niet wist hoe ruimjij behuisd benthad ik niet durven kloppen op de houtengrendel zeg meje prijs voor onderdak ik ben in staatde vloer te likken omeen vlekkeloos verblijf. Bron: Vertoningen / Uitdrukkelijk

 • Zelfportret

  Zelfportret

  Mar 15, 2021 •

  Wat wil hij nu hij tachtig is enzijn hoofd niet meer kan keren elke indruk die men opdoetbrengt steeds weer eigen maaksel en alle dingen die je zietje ziet ze niet maar denkt ze het geluid zal hij zijnvan de thee die men schenkt. Bron: Vertoningen / Uitdrukkelijk

 • Bereidheid

  Bereidheid

  Mar 15, 2021 •

  Eenmaal moet ik echt gaanwil ik zeker weten dat wij altijd zijn vertrokkenal naar dit ene doel en niets ons kan verrijkenwaar in vreemde drukte eenzaamheid zal zijndan eigenlijke vrede. Bron: Vertoningen / Uitdrukkelijk

 • Huid

  Huid

  Mar 15, 2021 •

  Hoe anderen elkaar verblijden numet hun bereidheid tot vereende tederheid zijn zij op dit moment gezegendin een toegewijd gebaar van hand die nauwbewogen zegt hoe eindeloos verfijndwij leven met een even open ander iemand die niets meer zoekt in dit rakendan de milde huid van liefde’s eenvoud. Bron: Vertoningen / Warmtezangen

 • De dans

  De dans

  Mar 15, 2021 •

  Onwennig dit spel met onbekendepartner werpt je voort inafzien van houvast beweging schept handenstreling schept zich hart in lichteteloorgang verloopt alles ten beste zo deint de cirkelinwaarts en bodemloosverdwijnt het zicht vreemdsoortige toverzang begeleidthet wrang ritueel van zulk mensbeeldwolkpoeder stremt ons bloed tot klinkende reidans vanvoelen en dragen en denken…

 • De kaart

  De kaart

  Mar 15, 2021 •

  Breek weringvan de stenen muurnegeer historisch restant verken de ruwe grondwaaronder eeuwenoudijs steeds stuwt ongewis aan de oever tref je naastde blinde arend een oude manwiens blik de einder tast groet de vogel nauwgezetzijn schreeuw zal jou dag indag uit bezielen let op vraagt de oude om bevrijdinghaal dan het…

 • Bezegeld

  Bezegeld

  Mar 15, 2021 •

  Veelzijdige steenlangdurig kantelendgeeft dodelijk preciesde grondtoon voor leven vorm na vormontslaapt stemhebbendstil mint het oogde vage drek veelzijdige steenlangdurig kantelendgeeft eenmaal doorleefdzelfs kadavers gezag. Bron: Terzake / Gronden

◄║►